Z czego przede wszystkim powinien składać się system alarmowy?

Instalacja alarmowa to zespół współpracujących ze sobą elementów, które wykrywają włamanie. Kiedy chcemy już zaprojektować system alarmowy, wtedy najwłaściwiej jest pomyśleć najpierw o ochronie obwodowej, czyli zabezpieczeniu drzwi, okien, włazu na dach i bram garażowych. Znów kolejnym istotnym elementem są czujki instalowane wewnątrz domu. Dodatkowo, opcjonalnie warto również zabezpieczyć linię ogrodzenia i przestrzeń pomiędzy domem a ogrodzeniem. Więc taki profesjonalny system alarmowy powinien składać się przede wszystkim z: centrali alarmowej, czujek, manipulatora, sygnalizatora alarmowego oraz dodatkowych przycisków napadowych. Oto elementy systemu alarmowego:

1. Centrala alarmowa

Należy wiedzieć, że montowana jest przede wszystkim w centralnej części wewnątrz domu. W jakich miejscach należy odradzić jej montaż? Warto wiedzieć, że powieszenie jej tuż przy drzwiach wejściowych może spowodować jej łatwe uszkodzenie mechaniczne, zanim zostanie wysłany sygnał alarmu, natomiast montaż w łazience lub garażu – uszkodzenia przez wilgoć lub pyły. Pamiętajmy, że obecnie przede wszystkim większość centrali montowana w domach należy do grupy urządzeń cyfrowych.

jak zabezpieczyć dom
Odpowiednia centrala alarmowa pozwoli lepiej chronić Twój dom

2. Sygnalizator alarmowy

Należy wiedzieć, że powiadamia nas o włamaniu lub jego próbie. A co jest informacją? Informacją jest dźwięk o niskiej częstotliwości, który przeszkadza w skupieniu się i szybkim działaniu intruza. Gdzie rozmiesza się sygnalizatory? Sygnalizatory rozmieszczane są w różnych punktach domu i jego otoczenia – najwłaściwiej rozmieścić jest je na frontowej elewacji albo od strony budynków naszych sąsiadów.

3. Manipulator (szyfrator)

To za jego pomocą programujemy i zarządzamy pracą systemu alarmowego. Należy wiedzieć, że najłatwiejsze w obsłudze i najpowszechniej wykorzystywane są obecnie manipulatory z wyświetlaczem LCD. Pamiętajmy, że na ekranie znajduje się nie tylko całościowa informacja o stanie systemu, bowiem zmienia tam również jego ustawienia. Gdzie mocuje się manipulatory? Manipulatory mocowane są blisko drzwi wejściowych i garażowych, a dzięki temu szybko możemy rozbroić i uzbroić alarm. Jednak warto również, abyśmy zamontowali go na piętrze domu, co w efekcie pozwoli nam w łatwiejszy sposób uzbroić strefę nocną.

systemy alarmowe w mieszczkaniach
Szyfratory zwiększają bezpieczeństwo Twojej nieruchomości

4. Czujki – warto zainstalować takie oto następujące czujki:

a. Czujki otwarcia (kontaktrony)

Należy wiedzieć, że montowane generalnie są na drzwiach, bramach oraz oknach. Z czego są one zbudowane? Zbudowane są z takich oto elementów: z magnesu oraz kontaktronu. Należy wiedzieć, że jeżeli drzwi lub okno są zamknięte, kontaktron wtedy znajduje się w polu magnetycznym (styki wtedy są zwarte). Natomiast w przypadku kiedy zostaną otwarte (drzwi lub okno), wtedy następuje rozerwanie styków i sygnał zostanie przesłany jest do centrali alarmowej.

b. Czujki ruchu PIR (pasywnej podczerwieni)

Zdają egzamin w systemach alarmowych montowanych zarówno wewnątrz domu, jak i poza nim. Na czym polega zasada ich działania? Należy wiedzieć, że zasada ich działania polega na analizowaniu temperatury w widzianym przez nie przestrzeni i reagowaniu na jej zmiany. Znalezienie się danej osoby w polu działania czujki zakwalifikowane zostanie jako niebezpieczeństwo i wyzwoli uruchomienie alarmu. Warto też dopłacić trochę więcej pieniędzy w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i zakupić czujki, które będą bagatelizować obecność zwierząt.

c. Czujki mikrofalowe

Należy wiedzieć, że emitują fale radiowe o wysokiej częstotliwości (1-10 GHz). Fale te odbijają się od przedmiotów, zwierząt oraz ludzi i następnie powracają do czujki. Porównuje ona wtedy falę odebraną z wysłaną, natomiast jeśli mają inną częstotliwość wysyłany jest wtedy dźwięk powiadamiający nas o niebezpieczeństwie.

d. Czujki dualne

To czujki mikrofalowe, które uzupełniająco wyposażone są w czujkę ruchu. Uaktywniają alarm dopiero w takim momencie, kiedy spełnione zostaną warunki uruchamiające dwa detektory jednocześnie. Zwiększa to skuteczność wykrywania osób niepożądanych i jednocześnie zmniejsza ryzyko wywoływania fałszywych (niepożądanych) alarmów.