Metody ustalenie ojcostwa

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których nie wiadomo kto jest biologicznym ojcem dziecka w przypadku kiedy kobieta nie pozostaje w związku małżeńskim z danym mężczyzną. Takie sytuacje mają miejsce gdy dziecko zostało poczęte po upływie o najmniej trzydziestu dni od orzeczenia przez są o separacji danego małżeństwa. Wówczas można ustalić ojcostwo poprzez badanie. Metodę tą stosuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenia faktu biologicznego ojcostwa mężczyzny w stosunku do danego dziecka. Celem ustalenia ojcostwa jest uzyskanie przez matkę bądź opiekuna prawnego danego dziecka przysługującemu mu środków finansowych na utrzymanie i wykształcenie.

Jak ustalić ojcostwo – badanie krwi

biologiczny ojciec danego dziecka
Jak sprawdzić, czy jesteś biologicznym ojcem danego dziecka ?

Pierwszym sposobem dosyć prostym może być wykonanie badania krwi matki, ojca oraz dziecka. Niektóre właściwości krwi pozwalają dojść do odpowiedzi czy dany mężczyzna jest ojcem danego dziecka. Poszczególne grupy krwi A, B, AB, O oraz czynniki Rh dziedziczy się według ściśle określonych reguł. Niektóre prostsze przypadki pozwalają na to, ze sam wynik badań krwi daje już odpowiedź na to czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem danego dziecka. W trudniejszych przypadkach bierze się pod obserwację niektóre enzymy czerwonych krwinek oraz wiele białek w surowicy krwi. One mogą wykazać pewne dziedziczne cechy, które mogą zaświadczyć o ojcostwu. Natomiast rozszerzone badania serologiczne mogą wykluczyć ojcostwo w około 80%. Minusem takiego badania jest to, że człowiek dziedziczy grupę krwi po rodzicach. Da się obliczyć jaką prawdopodobną grupę krwi będzie posiadało potomstwo danej pary na podstawie ich grup krwi. Grupa krwi nie jest jednak indywidualną cechą jednego człowieka, ponieważ na świecie jest tak dużo ludzi, że nie da przypisać jednej grupy krwi do jednego człowieka. Dlatego ta metoda nie należy do najdoskonalszych i jeśli korzysta się tylko z tej metody to może dojść do pomyłki.

Ustalanie ojcostwa na podstawie białych krwinek

Druga metoda ma duże znaczenie w ustaleniu ojcostwa. Polega ona na analizie dziedzicznych cech charakteryzujących białe krwinki (leukocyty). Na ich podstawie można wykryć pewne antygeny, które produkują układ immunologiczny organizmu. Stwierdzone u dziecka antygeny układu HLA porównuje się z odpowiednimi antygenami matki i prawdopodobnego ojca. Ta metoda jest już bardziej skomplikowana od drugiej. Natomiast daje bardziej prawdopodobne rezultaty od pierwszej.

Biologiczny ojciec danego dziecka – badanie DNA

Trzecią metodą jest badanie genetycznego kodu DNA. Ta metoda daje już sto procent pewności na pytanie czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem danego dziecka. Praktycznie wygląda to tak, że pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policzka na patyczek dziecku i domniemanemu ojcu. Można także poddać do analizy jakieś osobiste przedmioty używane przez dane osoby, np. przedmioty kosmetyczne. ubrania. Z tych przedmiotów pobierany jest także przez laboratorium DNA danej osoby. Takie badania można nawet wykonać wysyłając pocztą dane przedmioty.
Kobieta może ustalić ojcostwo na podstawie obliczenia rozpoczęcia ciąży. Jest to jedynie przybliżony sposób i niedokładny na wskazanie ojca dziecka. Może się sprawdzić tylko w przypadku jeśli nie współżyła ona w jednakowym czasie z wieloma mężczyznami. Można także wykluczyć ojcostwo w przypadku gdy dany mężczyzna nie jest płodny.

Decydując się na ustalenie ojcostwa najlepszą formą będzie badanie fragmentu kodu DNA. Na dzień dzisiejszy daje on odpowiedź na ponad 99, 99 %. Nie istnieje bardziej rzetelna na ten moment metoda ustalenia ojcostwa danego dziecka.